Byl spuštěn podpůrný program COVID III


    
        COVID III - Dovolujeme si upozornit, že již lze u bank spolupracujících s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, žádat o úvěry zajištěné z programu COVID III. Více v informaci ČMRZB.
    
Dovolujeme si upozornit, že již lze u bank spolupracujících s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, žádat o úvěry zajištěné z programu COVID III. Více v informaci ČMRZB. Zjistíte aktuální dění, se zaměřením kompenzačního bonusu pro společníky „rodinných“ SRO.


Spuštění programu COVID III
Dovolujeme si upozornit, že již lze u bank spolupracujících s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, žádat o úvěry zajištěné z programu COVID III. Více v informaci ČMRZB.

Aktuální dění, zejména se zaměřením na pozdržení kompenzačního bonusu pro společníky „rodinných“ SRO shrnuje pondělní díl podcastu „O daních“, který si můžete pohodlně přehrát nejen na počítači, ale např. i na mobilu na Apple Podcasts (iTunes),  Spotify či Google Podcasts.

Podrobnější shrnutí aktuálního dění připravujeme do e-mailové informace, která bude rozeslána tento čtvrtek popř. pátek.

ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE NÁM MŮŽETE POSLAT DOBROVOLNOU ÚHRADU

Nabídka nahrávek a komentářů

Daně z příjmů 2019/2020 – Změny a novinky, které se promítnou do daňového přiznání za rok 2019, změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např. změna metodiky uplatnění výdajů u fyzických osob, obvyklá (referenční) cena při obchodech a zápůjčkách mezi spojenými osobami, zdanění příjmů z prodeje pozemků či cenných papírů (vč. zdanění zahraničních dividend) u FO. Krátká ukázka věnovaná paušálnímu výdaji na dopravu (vozidlo nesmí být použito jinou osobou).
 
SRO 2020/2021 – zvukový záznam přednášky věnované aktuálním změnám a novinkám včetně novely zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021. Daňové souvislosti rozdělování zisku, výplata záloh na podíly na zisku, zápůjčky mezi společníky a společností, ukončení účasti společníka ve společnosti. Krátká ukázka se zabývá výplatou zálohy na podíl na zisku počátkem roku 2020 na základě mezitímní účetní závěrky k 30.11.2019 podle současné úpravy záloh na podíly na zisku v zákoně o obchodních korporacích i podle nové úpravy od 1.1.2021.

Změny v daních 2019/2020 – zvukový záznam, ze kterého si můžete poslechnout krátkou ukázku věnovanou okruhu činností, u kterých od 1.5.2020 podléhají hotovostní tržby evidenci tržeb.

DPH 2019/2020 – Změny u dodávek zboží do jiného členského státu od 1.1.2020, změny sazeb (např. změny sazeb DPH od 1.5.2020). Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout v daňovém přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019. Můžete si poslechnout krátkou ukázku věnovanou příkladu důkazních prostředků, kterými lze jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. Součástí doplňkových materiálů vysvětlivky Evropské komise ke změnám u dodání zboží mezi členskými státy EU od 1.1.2020 v češtině.

Zdanění mezd 2018/2019 – stále aktuální nahrávka jen za 220 Kč + DPH.

Opravné daňové doklady DPH - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle § 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019.

Rozdělování a zdaňování zisku v sro –komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020, vzor valné hromady a rozhodnutí jediného společníka o rozdělení zisku. Tento komentář obdržíte zdarma při objednání zvukové nahrávky  SRO 2020/2021.

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020                                                       
VSTUP NA SEZNAM NAHRÁVEK A KOMENTÁŘŮ
Krásné dny přejí
Ingrid a Pavel Běhounkovi
19.5.2020